Kenmerken

Praktijk

Psychologische hulpverleningspraktijk met directe bereikbaarheid


Behandeling

door Psycholoog NIP met lange ervaring en specialisatie

Keuze

Ruime keuze in het hulpaanbod en de verschillende therapievormen

Bescherming

Optimale bescherming van privacygevoelige gegevens. Geen risico op oneigenlijk en/of onzorgvuldig gebruik hiervan


Wachttijden

Korte wachttijden

van ­± 1 week


Adequaat

Adequate zorg in samenspraak met de cliënt


Concreet

Geen overbodige tijdsbesteding aan administratie en regelgeving


Betaalbaar

Betaalbare tarieven in aansluiting op de gevraagde hulp