Kenmerken

Praktijk

Eerstelijns psychologische hulpverleningspraktijk met directe bereikbaarheid


Behandeling

door GZ Psycholoog met lange ervaring en specialisatie

Keuze

Ruime keuze in het hulpaanbod en de verschillende therapievormen

Bescherming

Optimale bescherming van privacygevoelige gegevens. Geen risico op oneigenlijk en/of onzorgvuldig gebruik hiervan


Wachttijden

Korte wachttijden van tussen de 1 à 2 weken


Adequaat

Adequate zorg in samenspraak met de cliënt


Concreet

Geen overbodige tijdsbesteding aan administratie en regelgeving ten koste van de cliënt


Betaalbaar

Betaalbare tarieven in aansluiting op de gevraagde hulp