Autisme spectrum stoornissen

Met autisme worden gewoonlijk de diagnoses bedoeld behorende bij Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zoals Klassiek Autisme, Asperger, PDD-NOS (waaronder de subgroep McDD). Meer recent werd besloten om deze indeling te vervangen door een fijnmaziger beeld van de gehele persoonlijkheid.

Autisme valt aan de buitenkant niet op maar heeft wel een grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier verschilt per persoon en ook per levensfase. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die als ‘anders’ overkomt. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang hulp nodig.

Praktijk Dialogos beschikt over de vereiste expertise om in kort bestek aan de hand van o.a. communicatie- en gedragskenmerken een duidelijk beeld van de belangrijkste symptomen samen te stellen.

Vervolgens wordt het behandelaanbod afgestemd op een keuze tussen (of een combinatie van) de volgende mogelijkheden: psycho-educatie, hulp bij structurering van het leefpatroon, gedragsinterventies, training van communicatie vaardigheden en ontspanningstechnieken.

Aandacht wordt niet alleen besteed aan de persoon zelf, maar eveneens in samenhang gehouden met de achtergrond van zijn specifieke situatie en leefomgeving. Met als doel om via maatwerk zo goed en volledig mogelijk te kunnen functioneren en participeren in het dagelijks leven