Omslag in 2017

Praktijk Dialogos stelt de privacy van cliënten voorop.

Per 1 januari 2017 maakte Praktijk Dialogos de omslag van contractvrije hulpverlening naar particuliere dienstverlening en ging daarmee op onafhankelijke basis verder.

Dit betekent dat psychologische behandeling mogelijk is zonder tussenkomst van de verzekeraar en zonder doorverwijzing van de huisarts. Psychologische hulp doet daarmee een beroep op de eigen bijdrage van de cliënt.

Veelal kunnen de kosten van de consulten aan het einde van het traject opgegeven worden bij de Belastingdienst (extra medische kosten). De voordelen van Praktijk Dialogos zijn korte wachttijden (­± 1 week), keuze tussen het individuele tarief, die van een specifiek traject en hulp in samenspraak met de behoefte van de cliënt.

 

Toelichting

Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen stelt de overheid (en daarmee ook de verzekeraar) vanaf 1 januari 2017 aan alle hulpverleners steeds meer eisen aan de administratieve verwerking en toezending van privé gegevens zonder de privacy van cliënten op afdoende wijze te beschermen.

Praktijk Dialogos heeft besloten om daaraan niet mee te werken.

Psychische hulpverlening staat of valt met de waarborg dat wat de cliënt in de therapie vertelt niet bij derden, die niets met de behandeling te maken hebben, terecht kan komen. Alleen dan is sprake van integere hulpverlening en kunnen cliënten rekenen op de bescherming van hun privacy. Bovendien gaat de tijd, die aan de verzwaring van het administratieve deel gegeven moet worden, ten koste van de behandeltijd. Praktijk Dialogos zet zich in voor op menselijke maat aangeboden zorg in overeenstemming met de vrije keuze voor privacy van gegevens en de eigen draagkracht van de cliënt.