Omslag in 2017

Praktijk Dialogos stelt de privacy van cliënten voorop.

Per 1 januari 2017 maakte Praktijk Dialogos de omslag van contractvrije hulpverlening naar particuliere dienstverlening en ging daarmee op onafhankelijke basis verder.

Dit betekent dat psychologische behandeling mogelijk is zonder tussenkomst van de verzekeraar en met en zonder doorverwijzing van de huisarts of andere verwijzer. De behandeling kent drie soorten tarieven:

die van het individuele consult (€90,-), van het partnerrelatie consult (€120,-) en die van het traject op maat. Bij het telefonische intake gesprek, dat kosteloos is, komt dit financiële aspect in alle duidelijkheid aan de orde.

 

Toelichting

Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen stelt de overheid (en daarmee ook de verzekeraar) vanaf 1 januari 2017 aan alle hulpverleners extra eisen aan de administratieve verwerking en toezending van privé gegevens zonder de privacy van cliënten op afdoende wijze te beschermen.

Praktijk Dialogos heeft besloten om daaraan niet mee te werken.

Psychische hulpverlening staat of valt met de waarborg dat wat de cliënt in de therapie vertelt niet bij derden, die niets met de behandeling te maken hebben, terecht kan komen. Alleen dan is sprake van integere, veilige hulpverlening en kunnen cliënten rekenen op de bescherming van hun privacy. Bovendien gaat de tijd, die aan de verzwaring van het administratieve deel gegeven moet worden, ten koste van de behandeltijd. Praktijk Dialogos zet zich in voor op menselijke maat aangeboden zorg in overeenstemming met de vrije keuze voor privacy van gegevens en de eigen draagkracht van de cliënt.

Neem contact op