De behandeling in particuliere Praktijk Dialogos kent de volgende tarieven:

  • 1

    Individuele gesprekken €110,- per uur

  • 2

    Partnerrelatie gesprekken €140,- per uur

  • 3
    Een traject op maat, afhankelijk van de ernst van het probleem en het gemiddeld aantal benodigde gesprekken: Naar schatting in overleg

Bij het intakegesprek, dat kosteloos is, komt dit financiële aspect in alle duidelijkheid aan de orde.